Lokalene

Oslo K vil bære preg av fleksibilitet og mange valgmuligheter. Byggene kan leies hver for seg eller i sin helhet og kan også deles opp etasjevis, alt etter hvor mange kvadratmeter man har behov for. Det er god kommunikasjon mellom de tre byggene og de ulike etasjene.

Plantegninger

(Bla i PDFene for å se flere alternative løsninger)

 

Bygg 1

1. floor Fellesområder/ resepsjon 686 m² 2. floor Fellesområder/ kantine 386 m² 3. floor Kontor 777 m² 4. floor Kontor 777 m² 5. floor Kontor 777 m² 6. floor Kontor 777 m² 7. floor Kontor 777 m² 8. floor Kontor 774 m² 9. floor Kontor 717 m² 10. floor Kontor 652 m² 11. floor Kontor 520 m²

Mellombygg 1

1. floor Fellesområder/ resepsjon 792 m² 2. floor Fellesområder/ kantine 420 m² 3. floor Kontor 280 m² 4. floor Kontor 280 m² 5. floor Kontor 280 m² 6. floor Kontor 280 m² 7. floor Kontor 280 m² 8. floor Kontor 280 m² 9. floor Kontor 169 m² 10. floor Kontor 130 m²

Bygg 2

1. floor Fellesområder/ resepsjon 723 m² 2. floor Fellesområder/ kantine 451 m² 3. floor Kontor 832 m² 4. floor Kontor 832 m² 5. floor Kontor 832 m² 6. floor Kontor 832 m² 7. floor Kontor 832 m² 8. floor Kontor 832 m² 9. floor Kontor 710 m² 10. floor Kontor 600 m²

Mellombygg 2

1. floor Fellesområder/ resepsjon 716 m² 2. floor Fellesområder/ kantine 351 m² 3. floor Kontor 222 m² 4. floor Kontor 222 m² 5. floor Kontor 222 m² 6. floor Kontor 222 m² 7. floor Kontor 222 m² 8. floor Kontor 227 m² 9. floor Kontor 117 m²

Bygg 3

1. floor Fellesområder/ resepsjon 1079 m² 2. floor Fellesområder/ kantine 733 m² 3. floor Kontor 1092 m² 4. floor Kontor 1092 m² 5. floor Kontor 1092 m² 6. floor Kontor 1092 m² 7. floor Kontor 1092 m² 8. floor Kontor 837 m² 9. floor Kontor 695 m²